SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 W SZCZECINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 W SZCZECINIE

Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 37 miała na celu dostosować budynek do najnowszych standardów oraz zmniejszyć zużycie energii. Budynki powstające w różnych latach zostały do siebie dopasowane, a całość utrzymana w duchu modernistycznym.


powierzchnia użytkowa - 11 609m2
koszt inwestycji - ok. 13 000 000PLN
inwestor - Gmina Miasto Szczecin
autor projektu - Dominik Górski, Katarzyna Chmielewska